lördag 19 juli 2008

No shit, Sherlock!

Det finns mängder av intressanta undersökningar, som glatt refereras i medierna. Senaste veckan har jag fått lära mig följande:

• Färre barn skulle drunkna om föräldrarna har bättre uppsikt över dem.
• Svenskarna har minskat sitt bilkörande. Sannolikt beror det på de höga bränslepriserna.
• Drunkningsolyckorna skulle minska om fler använde flytväst.

Vem är det som betalar för underökningar som ger självklara svar? Kan inte någon lägga pengar på undersökningar som visar att rattfylleriet skulle minska om folk drack mindre innan de körde bil eller att det finns ett samband mellan vad man äter och hur fet man blir?

Inga kommentarer: