söndag 30 september 2007

Könsdiskriminerande reklam

Jag läste i tidningen idag om en kvinnlig doktor i juridik som på regeringens uppdrag utreder hur man ska kunna lagstifta mot könsdiskriminerande reklam. Har inte folk bättre saker för sig och har inte regeringen bättre saker att lägga pengarna på? Könsdiskriminerande reklam är inget stort problem i Sverige och det företag som skulle komma på den unkna idén att sälja exempelvis en motorsåg med en naken kvinna skulle säkerligen tappa försäljning. Det är helt enkelt jäkligt 30 år sedan med könsdiskriminerande reklam.

Inga kommentarer: