torsdag 29 oktober 2009

Källor, tack

I en debattartikel med rubriken "Klimatet en kvinnofråga" i Aftonbladet skriver Farah Kabir, Ylva Jonsson Strömberg och Gudrun Schyman bland annat: "Kvinnor och flickor drabbas alltid hårdast av fattigdom, svält, katastrofer och krig." Det skulle jag gärna vilja ha källor på. Med tanke på att det till allra största delen är män som har deltagit i krig sedan tidernas begynnelse, har jag svårt att tro att det de skriver stämmer. Exempelvis i massakern i Srebrenica dödades enligt uppgift mellan 7000 och 8000 män (fakta om massakern i Srebrenica).

Tyvärr anser alltid feminister att kvinnor drabbas värst. Det vore intressant om den här typen av svepande formuleringar inte fick stå oemotsagda, men sanningen är att vissa åsikter är våra medier aldrig intresserade av att faktakolla.

Debattartikeln

1 kommentar:

Red sa...

Det är mycket värre än så. Media är mycket duktiga på att skapa egna "sanningar". Hur många har de inte låtit dö pga influensvaccinet t ex?