tisdag 20 maj 2008

Grundlagsutredningen rätt ute

De fyra regeringspartierna har tillsammans med miljöpartiet enats om ett förslag till en ny grundlag. På DN Debatt presenterar de idag de tolv gemensamma punkterna. Jag tycker att de är helt rätt ute i de flesta av dessa punkter – författningsdomstol, stärkt skydd för integritet och rättssäkerhet, ökat lokalt självstyre, stärkt personval, skilda valdagar för riksdag och kommuner och en hel del annat. Att öppna för fler kommunala folkomröstningar är jag mer tveksam till. Jag tror inte på folkomröstningar i en representativ demokrati. I övrigt är jag helnöjd.

Sossarna är som vanligt skeptiska till skilda valdagar för riksdag och kommuner. Det skulle ju innebära val vartannat år och ökad demokrati och det tycks de inte vara intresserade av. Det enda sossarna tycks bry sig om är att valdeltagandet riskerar att sjunka. (Att de bryr sig så mycket om det har inte ett dugg med demokrati att göra utan beror på att alla undersökningar visar att sossarna gynnas av ett högt valdeltagande, men det säger de inte.) För min del ser jag gärna att de som kan minst om och är minst intresserade av politik, låter bli att rösta. Rösträtten är inte bara en rättighet. Den är också en skyldighet att sätta sig in i politiken.

Gundlagsutredningens förslag har alla möjligheter att stärka demokratin – i såväl riksdag som kommuner – samt bidra till ökad trygghet och säkerhet för oss medborgare. Snyggt jobbat!

Inga kommentarer: