måndag 26 november 2007

Slopa kårobligatoriet nu

Det har retat mig ända sedan jag själv var student för ett par decennier sedan att vi har ett kårobligatorium i Sverige. För att få studera på universitet och högskolor måste man vara med – och betala till – kåren. Hur stämmer det med talet om föreningsfrihet? Företrädare för Kåren, kårpampar, ni vet, brukar hävda att Kåren betyder mycket för studenternas inflytande etc. Om det betyder så mycket lär väl studenterna vara beredda att betala frivilligt för att vara med, eller? Här borde alliansregeringen agera och göra det nu.

EU:s syn på föreningsfrihet

"Var och en har också rätt till skydd för att mot sin vilja tvingas in som medlem i en förening..."

Inga kommentarer: