tisdag 30 oktober 2007

Jamen, tänk lite!

Sossar är ibland ganska kul. Hur tusan tänker de som är skolpolitiskt ansvariga? De föreslår att alla ska komma in på gymnasiet, även de som inte har klarat grundkraven i kärnämnena svenska, matte och engelska. Dessa elever ska sedan läsa in den saknade kunskapen under det första gymnasieåret – parallellt med den ordinarie undervisningen.

Följaktligen ska elever som inte klarat av att hänga med i det trots allt tämligen beskedliga tempot under nio år på grundskolan, plötsligt få en lidnersk knäpp och både klara av att läsa in de kunskaper som de missat under nio år, samtidigt som de ska klara av gymnasieplugget. Är verkligen socialdemokratiska skolpolitiker så illa verklighetsförankrade? En idé – radikal, det medger jag – vore kanske att fråga några lärare vad de tycker?

Inga kommentarer: