söndag 2 december 2007

Euro – närå men jag – jarå

F-n vad folk är negativa. Fortfarande är en klar majoritet mot ett införande av euron i Sverige. Det beklagar jag och det visar återigen att folkomröstningar inte är en bra idé. Folk är ju så konservativa att de för ett halvt sekel sedan till och med röstade för att behålla vänstertrafiken. Det märkliga är att i dagens Sverige är det främst vänstermänniskor som är konservativa. De traditionellt konservativa räds inte förändringar på samma sätt som socialister. Märkligt, mycket märkligt.

Klar majoritet mot euron

Inga kommentarer: