onsdag 19 december 2007

Om han hade varit lika höger...?

Jag såg att Sven Wollter var med i "På Spåret" förra veckan. Då slog det mig att det är märkligt att man får vara hur långt till vänster som helst och ändå vara accepterad. Sven Wollter ställde förra valet upp som kandidat för Kommunistiska Partiet (tidigare KPML(r)). Det är ett revolutionärt kommunistiskt parti och därigenom per definition odemokratiskt.

Sven Wollter är säkert trevlig som person och en kompetent skådespelare (även om det ibland är svårt att höra vad han mumlar om). Jag är bara nyfiken på vad en trevlig och kompetent person, som står lika långt högerut som Sven står vänsterut, skulle ha för chanser att få jobb på SVT eller på våra teatrar eller i filmer. Min bedömning är inga alls. Om en "kändis" exempelvis skulle uttala stöd för Sverigedemokraterna (som själva hävdar att de är demokratiska och väl av de flesta politiska bedömare också anses vara det), skulle det sannolikt räcka för att han eller hon aldrig mer skulle få ett jobb på SVT. Varför är vänster alltid så mycket bättre än höger?

Sven Wollters politiska engagemang
Kommunistiska Partiets partiprogram

Inga kommentarer: