måndag 10 mars 2008

Kd och v på väg ut?

I Expressens och Demoskops senaste väljarundersökning får kd och v 3,2 respektive 3,3 procent av rösterna. Om det hade varit val, skulle det ha inneburit att båda partierna skulle ha åkt ur riksdagen.

Om v åker ur blir jag bara glad. Om kd gör det blir jag inte lika nöjd. Det behövs ett konservativt parti i Sverige, nu när alla – från vänster till höger – anser sig vara mer eller mindre liberala. Jag har aldrig röstat på kd och det är inte mycket som talar för att jag kommer att göra det i framtiden heller men, som sagt, de behövs i svensk politik. Problemet för kd är att deras kärnväljare inte längre riktigt känner igen sitt parti. Göran Hägglunds förslag att öppna svenska abortkliniker för utländska kvinnor är ett exempel på frågor där klassiska kd-väljare inte är överens med partiet. Jag tycker att Göran Hägglund verkar vara en kunnig och trevlig person men det måste vara svårt att gå balansgång mellan det politiskt korrekta och partiets väljares önskemål. Risken med en sådan balansgång är att man trillar ur riksdagen

Kd och v ligger risigt till

Inga kommentarer: