torsdag 27 mars 2008

Varför ska bara kvinnor kvoteras in?

En undersökning från SIS Ägarservice visar att kvinnoandelen i börsbolagens styrelser ligger kvar på drygt 18 procent sedan förra året. Det får kända sossar som Marita Ulvskog och Tomas Eneroth att återigen börja tala om kvotering. Jag tror inte ett dugg på det. Min åsikt är att det är varje person som ska bedömas – inte vilken grupp personen tillhör. Allt annat är fördomsfullt och ojämlikt. Att tro att kvinnor behöver kvotering för att klara sig är att bevara en felaktig syn på kvinnan som det svaga könet.

Varför är det bara kvinnor som ska kvoteras in, förresten? Är inte samer underrepresenterade i börsbolagens styrelser? Och hur är det med blinda, dragracingförare, dragspelare, spinnfiskare, poeter, konstsimmare, släktforskare och andra grupper?

För övrigt undrar jag hur många av börsbolagen som har startats av kvinnor. Är det färre än 18 procent skulle man – om man tyckte att det var kul – kunna säga att kvinnorna faktiskt är överrepresenterade i styrelserna.

Styrelseundersökningen i media:
Dagens Nyheter
E24

Inga kommentarer: