onsdag 9 januari 2008

Alla borde göra det

Jag hörde häromdagen på radio att allt färre asylsökande gör den frivilliga hälsoundersökning som de har rätt till när de kommer till Sverige. För mig är det märkligt att den inte är obligatorisk, så att vi kan få reda på vilka det är som har TBC, hepatit, HIV etc när de kommer hit. Det vore bra av två skäl – dels kan man behandla de smittade och dels kan vi skydda oss bättre mot smittspridning. Tyvärr måste man ju konstatera att sjukdomar, exempelvis TBC, som mer eller mindre var utrotade i Sverige för ett antal år sedan, nu återigen tar fart. Det är ingen bra utveckling.

Färre gör hälsotest

Inga kommentarer: