måndag 21 januari 2008

Låt fotgängarna lämna företräde

Det har den senaste tiden talats och skrivits mycket (här i AB) om lagen om fotgängares företräde på övergångsställen. Det är i teorin en bra lag men i praktiken har den två stora fel: 1) Fler fotgängare blir dödade och skadade samt 2) utsläppen ökar om bilar måste starta och stoppa. Mitt förslag är att göra om lagen så att fordon har företräde. Bättre trafikrytm och – framför allt – färre personskador skulle bli resultatet.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Fast nu är det så här: i trafiken finns inga rättigheter - bara skyldigheter. Således föreskrivs det att fordon skall lämna gående företräde - inte att gående har rättighet till företräde. Det är en viss semantisk skillnad, även om gående har gjort den tolkning du skriver.
Som en tanke - kan vårt beteende i trafiken vara en produkt av det extrema rättvisetänkande som finns i Sverige. Ingen skall tränga sig före, även om det blir sämre för alla.

Herr Kverulant sa...

Du har nog rätt i din tanke om rättvisa.

Herr K.