onsdag 30 januari 2008

Jag vill inte betala!

Mana, som tycks vara en antiisraelisk och vänstervriden tidskrift, får fortsatt stöd från kulturrådet. Det innebär att jag betalar deras propaganda. Jag vill inte det! Utan att tveka ställer jag upp och betalar skatt för sjukvård, skola, äldrevård etc, men att betala för att propaganda, som går helt emot mina övertygelser, känns fel! Därför anser jag att skattepengar inte ska subventionera politisk eller övrig opinionsbildande verksamhet, som exempelvis tidningar och tidskrifter. På så sätt sparar vi pengar och slipper risken att en sida ska få mer pengar än den andra. De tidningar, tidskrifter och organisationer som därmed riskerar att försvinna – låt dem göra det.

En artikel om Mana
Manas hemsida (som jag förmodligen också betalar)
Flashbacks diskussion om Mana

Inga kommentarer: